اللهم صل علی فاطمه وابیهاوبعلهاوبنیها:خداوندا درودبفرست برحضرت فاطمه(سلام الله علیها)و درودبفرست بر پدر-شوهروفرزندان او.زمان درخواست وام ضروری 14هر ماه از ساعت 14 شروع می شود

و تا اتمام ظرفیت و موجودی صندوق ادامه دارد

 

اولویت تائید و پرداخت وام ضروری با متقاضیانی است که زمان بیشتری ازتسویه وام قبلی آنها گذشته باشد .

 

    در قسمت کاربری ، شماره ی پرسنلی و در قسمت رمز عبور ، شماره حساب (شاغلین - شماره ی سیبا وبازنشستگان- شماره ی سپهر) خود را بدون صفر ابتدا وارد نمایید

 

واریز وام بیستم تاسی ام ماه بعد 

اگردرواردشدن به صفحه بعدبامشکل مواجه شدیدباتعاون تماس بگیرید.